Domovská » jak » Word 2007 Sledovat datum a čas Změna dokumentu

  Word 2007 Sledovat datum a čas Změna dokumentu

  Když máte v síti dokument, který má k dispozici několik uživatelů, je dobré znát čas a datum, kdy je změněn. Pokud například existuje projekt s interprofesní skupinou, vedoucí týmů mohou sledovat, kdy je dokument vytvořen, vytištěn nebo uložen poslední.

  V dokumentu umístěte kurzor, kam chcete vložit datum a čas. Poté zvolte kartu Vložit a klikněte na pole Rychlé součásti.

  Po otevření pole pole vyberte v rozevíracím seznamu Kategorií možnost Datum a čas.

  Dále vyberte název pole, které chcete zobrazit v dokumentu.

  Konečně chceme zvolit formát data a / nebo času. To se provádí pod Vlastnosti pole.

  V níže uvedeném příkladu jsem umístil políčka na konci dokumentu. Takže musím projít výše popsaným procesem dvakrát. Jednou pro datum tisku a druhý čas pro uložit datum. Pole se nyní automaticky aktualizují při každém vytištění dokumentu nebo jeho uložení.