Domovská » jak » Text2Folders je jednoduchý dávkový maker

    Text2Folders je jednoduchý dávkový maker

    Windows: Text2Folders je jednoduchý dávkový soubor, který může generovat složky (včetně podsložek) z ručně zadaného seznamu nebo textového souboru obsahujícího názvy složek.

    Je to jednoznačný poník, ale když se setkáte s vytvářením hromady složek, dobrý dávkovač je obrovský spořič času. Text2Folders umožňuje snadné dávkové vytváření složek ručním vyřazováním seznamu do grafického rozhraní aplikace nebo načítáním seznamu názvů složek z textového souboru.

    Text2Folders je zdarma, přenosný a pouze Windows.

    Text2Foldery [přes Freeware Genius]